Zásady ochrany osobních údajů


Úvod

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") se vztahují na webové stránky freespinhunters.cz (dále jen "Stránka") a stanovují, jakým způsobem společnost Free Spin Hunters s.r.o. (dále jen "Správce") shromažďuje, používá a chrání osobní údaje uživatelů Stránky (dále jen "Uživatel").

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost: Casino Affiliate Network s.r.o. IČO: 19908351 Sídlo: Letenské náměstí 157/4, Praha 7. 170 00, E-mail: info@freespinhunters.cz

Shromažďované osobní údaje

Správce shromažďuje následující osobní údaje Uživatelů:
 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • Informace o prohlížeči a operačním systému
 • Informace o navštívených stránkách na Stránce
 • Další informace, které Uživatel dobrovolně poskytne, např. v rámci komentářů nebo kontaktního formuláře

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje Uživatelů pro následující účely:
 • Zlepšování uživatelského komfortu na Stránce
 • Poskytování informací o online casinech a bonusových nabídkách
 • Zasílání informačních e-mailů a newsletterů
 • Odpovídání na dotazy Uživatelů
 • Provádění analýz a statistik
 • Dodržování právních povinností

Právní důvod zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje Uživatelů na základě následujících právních důvodů:
 • Souhlas Uživatele
 • Plnění smlouvy
 • Oprávněný zájem Správce
 • Plnění právní povinnosti

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje Uživatelů jsou uloženy po dobu nezbytnou pro dosažení účelu zpracování, nejdéle po dobu 10 let od ukončení posledního kontaktu s Uživatelem.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje Uživatelů mohou být předány třetím stranám, které Správci poskytují služby, jako je provozování Stránky, rozesílání e-mailů nebo analýza dat. Tyto třetí strany jsou vázány povinností mlčenlivosti a mohou používat osobní údaje Uživatelů pouze pro účely, pro které jim byly předány.

Práva Uživatele

Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů a na vznášení námitek proti zpracování. Uživatel má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Cookies

Stránka používá cookies, které jsou malé textové soubory sloužící k ukládání informací o Uživateli. Cookies jsou používány pro zlepšení uživatelského komfortu na Stránce a pro analytické účely. Uživatel může cookies ve svém prohlížeči zakázat, ale v takovém případě nemusí Stránka fungovat správně.

Závěr

Správce se zavazuje chránit osobní údaje Uživatelů a zpracovávat je v souladu s platnými právními předpisy. Uživatelé se mohou s jakýmikoli dotazy ohledně ochrany osobních údajů obrátit na Správce na e-mailové adrese info@freespinhunters.cz.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto Zásad nebo ochrany osobních údajů, prosím, kontaktujte nás: Casino Affiliate Network s.r.o. IČO: 19908351 Sídlo: Letenské náměstí 157/4, Praha 7. 170 00, E-mail: info@freespinhunters.cz

Aktualizace Zásad

Správce si vyhrazuje právo tyto Zásady aktualizovat. Uživatelé budou o případných změnách informováni e-mailem.