GDPR Prohlášení pro Freespinhunters.cz


Úvod

Freespinhunters.cz se zavazuje k ochraně a respektování vašeho soukromí. Toto prohlášení vysvětluje, jak sbíráme, používáme a chráníme osobní údaje, které nám poskytnete nebo které o vás shromažďujeme.

Sběr a použití osobních údajů

Sbíráme osobní údaje, jako jsou e-mailové adresy, pro komunikaci s vámi, zasílání informací o nových nabídkách a pro vylepšení našich služeb. Vaše údaje nebudou sdíleny s třetími stranami pro marketingové účely bez vašeho výslovného souhlasu.

Přístup a oprava vašich údajů

Máte právo požádat o kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a požadovat opravu jakýchkoli nesprávných údajů.

Zabezpečení

Používáme přiměřená technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, nezákonným zpracováním a neúmyslnou ztrátou.

Kontaktní údaje

Pokud máte dotazy nebo požadavky týkající se vašich osobních údajů, prosím, kontaktujte nás na info@freespinhunters.cz.