Jak poznám, že jsem závislý na hazardu 

Hazardní hry mohou být zábavným způsobem, jak strávit volný čas, ale je důležité být si vědom rizika závislosti. Tento článek se zaměřuje na rozpoznání a pochopení závislosti na hazardu, což je klíčové pro zdravý přístup k hazardním hrám. Závislost na hazardu může mít vážné důsledky na osobní život, finance a vztahy, a proto je důležité vědět, jak ji rozpoznat a co dělat, pokud se s ní setkáš. Porozumění příznakům a příčinám této závislosti je prvním krokem k zodpovědnému hraní a udržení hazardních her v bezpečných mezích.

Co je hazardní závislost

Hazardní závislost, známá také jako patologické či kompulzivní hraní, je vážný stav, kdy jedinec nemůže odolat impulsu k hraní, a to i přes negativní důsledky pro jeho osobní, pracovní nebo finanční život. Tato závislost se dělí na psychologické a behaviorální aspekty.

Psychologicky se hazardní závislost projevuje nutkavou potřebou hrát, která je často doprovázena pocitem vzrušení nebo úniku od reality. Hráči mohou cítit dočasnou úlevu nebo radost při hraní, ale dlouhodobě to vede k závažným emocionálním a psychologickým problémům, včetně úzkosti a deprese.

Behaviorálně se závislost projevuje opakovaným a často eskalujícím vzorcem hraní, který zahrnuje zvyšování sázek, hraní po delší dobu, než byl původní záměr, a pokračování v hraní i přes opakované ztráty. Závislý hráč často pokračuje v hraní, i když už to má negativní dopad na jeho osobní a finanční život.

Hazardní hry mohou vést k závislosti díky kombinaci psychologické stimulace a iluze ovládání. Výhra v hazardní hře může způsobit výbuch endorfinů, což vede k pocitu euforie. Hráči mohou začít věřit, že mají kontrolu nad výsledkem hry, což je často mylná představa. Tento cyklus může rychle vést k závislosti.

Příznaky hazardní závislosti

Poznání příznaků hazardní závislosti je klíčové pro včasnou intervenci a získání pomoci. Následují běžné varovné signály, které mohou naznačovat problém s hazardním chováním:

 • Nekontrolované utrácení peněz na hazard: Jedním z hlavních příznaků je, když hráč utrácí více peněz na hazard, než si může dovolit, a často se dostane do finančních potíží.
 • Pocit nutkání hrát: Silná a často nekontrolovatelná touha hrát, bez ohledu na negativní důsledky.
 • Lhaní o hraní: Zatajování rozsahu svého hraní před rodinou, přáteli nebo kolegy.
 • Zanedbávání osobních a pracovních povinností: Ztráta zájmu o dříve důležité aktivity a povinnosti kvůli hraní hazardních her.
 • Stres a úzkost související s hraním: Zvýšené úrovně stresu, úzkosti nebo dokonce deprese v důsledku hazardních her.
 • Pokračování v hraní i přes ztráty: Opakovaný pokus dostat zpět peníze prohrané hraním, což vede k dalším ztrátám.
 • Stíhání dluhů nebo finanční krize: Vyhledávání půjček nebo jiných způsobů, jak získat peníze na hraní.
 • Neschopnost přestat nebo omezit hraní: Neúspěšné pokusy o zastavení nebo omezení hraní hazardních her.

Pozorování těchto příznaků může být prvním krokem k pochopení a řešení problému hazardní závislosti. Je důležité hledat odbornou pomoc a podporu, pokud tyto příznaky identifikuješ u sebe nebo u blízkého.

Psychologie hazardní závislosti

Psychologie hazardní závislosti je komplexní a zahrnuje několik klíčových faktorů, které vysvětlují, proč jsou hazardní hry pro některé lidi návykové.

Prvním faktorem je adrenalin, který se uvolňuje během hraní. Tento „vzrušující“ hormon může způsobit euforický pocit, zejména při výhře, a stává se pro mnoho hráčů motivací k dalšímu hraní. Tento pocit vzrušení je často spojován s riskantním chováním a touhou po dobrodružství.

Druhým faktorem je iluze ovladatelnosti, kdy hráči věří, že mají kontrolu nad hrou nebo že mohou pomocí určitých dovedností nebo rituálů ovlivnit výsledek. Toto mylné přesvědčení vede k většímu zapojení do hry a často k většímu riziku.

Dalším důležitým aspektem je vzorec odměny. Hazardní hry často nabízejí nepravidelné výplaty, což může být psychologicky velmi podnětné. Systém odměňování v mozku je aktivován každou výhrou, což vede k pocitu radosti a uspokojení. Tento cyklus odměňování může vést k tomu, že hráči chtějí pokračovat v hraní, i když prohrávají.

Hazardní hry také mohou mít významný vliv na mozek a emocionální stav hráče. Dlouhodobé hraní může vést k změnám v oblastech mozku odpovědných za rozhodování a sebekontrolu, což může vést k problémům s impulsem a závislostí. Emocionálně může dlouhodobé hraní vést k problémům jako je úzkost, deprese a nízké sebevědomí.

Porozumění těmto psychologickým aspektům hazardní závislosti je klíčové pro její prevenci a léčbu.

Důsledky závislosti na hazardu

Závislost na hazardních hrách může mít zničující dopady na mnoha úrovních osobního života jedince. Na finanční úrovni často vede k obrovským dluhům, nebo dokonce k finanční ruině. Závislí hráči často utrácejí větší sumy peněz, než si mohou dovolit, což může vést k problémům s placením účtů, půjčkám a dalším finančním potížím.

Na osobní a sociální úrovni může závislost na hazardu způsobit vážné škody vztahů s rodinou, přáteli a kolegy. Závislí hráči mohou strávit příliš mnoho času hraním, což vede k zanedbávání rodinných, pracovních nebo sociálních povinností. Toto chování může vést k izolaci, ztrátě důvěry a rozpadu vztahů.

Psychologické důsledky jsou také značné. Hazardní závislost může vést k pocitům úzkosti, deprese a nízkého sebevědomí. Může dojít k rozvoji dalších duševních zdravotních problémů nebo zhoršení stávajících stavů. Závislí hráči mohou zažívat pocit zoufalství a beznaděje, zejména po velkých finančních ztrátách.

Dlouhodobé důsledky hazardní závislosti mohou být velmi těžké překonat, ale s vhodnou pomocí a podporou je možné dosáhnout zotavení a obnovit zdravý a vyvážený životní styl.

Jak čelit hazardní závislosti

Čelit hazardní závislosti je náročný, ale nezbytný krok k zotavení. Prvním a často nejtěžším krokem je rozpoznat a přiznat si, že máš problém. To může znamenat přiznat si, že hraní hazardních her má negativní dopad na tvůj život a že již nemáš kontrolu nad svým chováním.

Jakmile si problém přiznáš, je důležité vyhledat pomoc a podporu. Existuje mnoho dostupných zdrojů, včetně profesionální terapie, která může poskytnout nástroje a strategie pro zvládání závislosti. Psychoterapeuti a poradci specializující se na závislosti mohou nabídnout individuální nebo skupinovou terapii, která pomáhá řešit základní problémy a učí zdravější způsoby zvládání stresu a emocí.

Podpůrné skupiny, jako jsou Anonymní gambleři, poskytují cennou síť podpory od lidí, kteří procházejí podobnými zkušenostmi. Tyto skupiny nabízejí prostředí, kde můžeš sdílet své zkušenosti a učit se od ostatních.

Kromě toho jsou dostupné online zdroje, včetně webových stránek a fór, kde můžeš najít informace, rady a podporu. Mnoho organizací a služeb také nabízí online poradenství a terapii.

Pamatuj, že zotavení z hazardní závislosti je proces a může vyžadovat čas. Být otevřený k změnám, hledat pomoc a mít silnou podpůrnou síť jsou klíčové aspekty úspěšného zotavení.

Prevence závislosti na hazardu

Prevence hazardní závislosti je klíčová pro zdravé a zodpovědné hraní. Následují tipy, které ti pomohou hrát zodpovědně a udržet hazardní hry pod kontrolou:

 • Stanov si rozpočet: Před začátkem hraní si urči částku, kterou si můžeš dovolit prohrát, a striktně se jí drž. Nikdy nehraj s penězi, které potřebuješ na každodenní výdaje nebo důležité účely.
 • Stanov si časové limity: Rozhodni se, jak dlouho chceš hrát, a dodržuj tento limit. Nedovol, aby hraní převzalo kontrolu nad tvým časem a každodenním životem.
 • Vyhnout se chasing losses: Pokud prohraješ, nevyvíjej tlak na sebe, abys se pokusil tyto ztráty získat zpět. To může vést k dalším ztrátám a celou situaci zhoršit
 • Buď si vědom rizik: Pochop, že hazardní hry jsou formou zábavy, ne způsobu, jak vydělat peníze. Hazardní hry vždy zahrnují riziko ztráty.
 • Věnuj pozornost náznakům problému: Buď si vědom jakýchkoli změn ve svém chování nebo náladě souvisejících s hraním a v případě potřeby vyhledej pomoc.
 • Využij nástroje pro zodpovědné hraní: Mnoho online casin nabízí nástroje pro zodpovědné hraní, jako jsou limity vkladů, časové limity a možnost dočasného nebo trvalého odhlášení.
 • Vědomé hraní: Hraj s plným uvědoměním a soustředěním. Vyhni se hraní, když jsi unavený, pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Sdílet článek:

další návody z kategorie automaty

newsletter

Nenech si uniknout žádnou novinku z našeho kmene!
Přihlas se k odběru a získávej pravidelné informace o bonusech, soutěžích a exkluzivních výhodách dostupných pouze našim členům!