Jak léčit závislost na hazardu 

Jak léčit závislost na hazardu

Závislost na hazardu je vážný problém, který může mít devastující dopad na životy lidí. Tato závislost není jen o ztrátě peněz; ovlivňuje psychické zdraví, vztahy a celkovou kvalitu života. V tomto článku se zaměříme na to, jak efektivně léčit závislost na hazardních hrách. Přestože se může zdát, že se jedná o neřešitelný problém, existuje mnoho účinných způsobů léčby, které mohou závislým pomoci vrátit se zpět ke zdravějšímu a šťastnějšímu životu. V následujících odstavcích prozkoumáme různé metody a zdroje, které jsou k dispozici pro ty, kteří hledají cestu z této náročné situace.

Pochopení závislosti na hazardu

Závislost na hazardu, někdy označovaná jako patologické nebo kompulzivní hraní, je vážný stav, kdy jedinec nemůže odolat impulsu k hazardním hrám, i když to má negativní důsledky pro jeho život. Tento stav se projevuje nekontrolovatelnou touhou hrát, což vede k většímu časovému a finančnímu investování do hazardních her, než je zdravé nebo finančně udržitelné. Často jsou zanedbávány osobní, rodinné nebo pracovní povinnosti a vztahy.

Závislost na hazardu je považována za vážný psychologický a sociální problém, protože má dalekosáhlé dopady. Psychologicky může způsobit úzkost, deprese a další duševní zdravotní problémy. Může vést k finančním problémům, dluhům, a dokonce k finančnímu kolapsu, což může mít značný dopad na rodinné vztahy a sociální stabilitu.

Sociálně závislost na hazardu ovlivňuje nejen samotného hráče, ale i jeho blízké, přátele a kolegy. Vytváří napětí ve vztazích, může vést k ztrátě práce a v extrémních případech i k právním problémům. Protože závislost často skrývá širší psychologické a sociální problémy, je nezbytné komplexní řešení, které zahrnuje nejen léčbu závislosti, ale i adresování podkladových příčin a následků.

Možnosti léčené závislosti na hazardu

Léčba závislosti na hazardu vyžaduje komplexní a individuální přístup, protože každý případ je jedinečný. Existuje několik efektivních metod a programů, které mohou pomoci lidem překonat tuto závislost.

  • Profesionální terapie: Jedním z nejúčinnějších způsobů léčby je psychoterapie. Terapeuti specializovaní na léčbu závislostí mohou poskytnout jednotlivé nebo skupinové terapeutické sezení, zaměřené na zvládání nutkání hrát, řešení podkladových emocionálních problémů a vývoj zdravějších způsobů zvládání stresu.
  • Léčebné programy: Mnoho zdravotnických zařízení a rehabilitačních center nabízí speciální programy pro léčbu hazardní závislosti. Tyto programy často zahrnují intenzivní terapeutické sezení, vzdělávací workshopy a strategie pro zotavení.
  • Podpůrné skupiny: Skupiny jako Anonymní gambleři poskytují cennou podporu od lidí, kteří mají podobné zkušenosti. Tyto skupiny nabízejí vzájemnou podporu a prostor pro sdílení zkušeností a strategií pro zotavení.
  • Individuální přístup: Důležité je, že léčba by měla být přizpůsobena individuálním potřebám. Co funguje pro jednoho člověka, nemusí nutně fungovat pro druhého. Léčba by měla zahrnovat komplexní hodnocení a plán, který zohledňuje specifické potřeby a okolnosti jednotlivce.

 

Úspěšná léčba závislosti na hazardu často vyžaduje kombinaci těchto přístupů, spolu s pevným závazkem k zotavení a podporou od rodiny a přátel.

Role terapie a poradenství

Terapie a poradenství hrají klíčovou roli v léčbě závislosti na hazardních hrách. Psychoterapie poskytuje prostředí, kde mohou jedinci bezpečně prozkoumat příčiny své závislosti a vyvinout strategie pro její překonání.

Jednou z hlavních forem terapie je kognitivně-behaviorální terapie (KBT). KBT se zaměřuje na identifikaci a změnu negativních myšlenkových vzorců a chování, které vedou k závislosti. Terapeut spolu s klientem pracuje na rozpoznání iracionálních přesvědčení souvisejících s hazardem a vytváří nové, zdravější způsoby myšlení a reakce na situace, které vedly k hraní.

Skupinová terapie je další účinnou formou léčby. Umožňuje jedincům sdílet zkušenosti s ostatními, kteří čelí podobným problémům. Skupinová terapie poskytuje podporu, porozumění a odhaluje společné vzorce v chování, které mohou vést k závislosti.

Rodinná terapie je také důležitá, protože závislost často ovlivňuje celou rodinu. Tento přístup pomáhá rodinným příslušníkům pochopit závislost a jak mohou podporovat svého blízkého v procesu zotavení.

Terapie a poradenství jsou tedy zásadní pro úspěšné překonání závislosti na hazardu. Pomáhají jednotlivcům porozumět kořenům své závislosti, naučit se zvládat nutkání a vybudovat nové, zdravější způsoby řešení problémů a stresu.

Důležitost prevence vzniku závislosti

Prevence a včasný zásah jsou zásadní v boji proti závislosti na hazardu. Osvěta a preventivní opatření mohou významně pomoci předejít rozvoji závislosti nebo zajistit, že ti, kteří začínají vykazovat příznaky, dostanou pomoc dříve, než se problém stane vážnějším.

Jedním z klíčů k prevenci je vzdělávání o rizicích hazardních her. To zahrnuje porozumění tomu, jak hazardní hry fungují, uznání, že jsou to hry šancí, a ne spolehlivý způsob výdělku peněz, a uvědomění si, že ztráty jsou nevyhnutelnou součástí hraní.

Důležité je také nastavení zdravých hranic pro hraní. To může znamenat stanovení pevného rozpočtu na hazardní hry, omezení času stráveného hraním a udržování hazardních her jako formy zábavy, nikoli jako způsobu řešení problémů.

V případě, že se objeví první známky závislosti, jako je nekontrolované utrácení peněz na hazard, lhaní o hraní nebo zanedbávání osobních povinností, je důležité vyhledat pomoc co nejdříve. To může zahrnovat konzultaci s odborníkem na závislosti, připojení se k podpůrné skupině nebo diskusi s rodinou či přáteli o problému.

Prevence a včasný zásah jsou klíčem k zajištění, že hazardní hry zůstanou bezpečnou a zábavnou činností, a pomáhají zabránit rozvoji vážnějších problémů spojených se závislostí.

Registr vyloučených osob

Český Registr Vyloučených Osob (RVO) je významným nástrojem v prevenci a léčbě závislosti na hazardu. Jedná se o systém, který umožňuje jednotlivcům s problémy se závislostí na hazardních hrách, nebo těm, kteří se obávají vzniku závislosti, aktivně se rozhodnout být vyloučeni z účasti na hazardních hrách.

Funkce RVO spočívá v tom, že umožňuje osobám zaregistrovat se do systému, který je následně zabraňuje vstupu do kamenných kasin a účasti na online hazardních hrách v České republice. Registrace do RVO je dobrovolný akt, který slouží jako forma sebekontroly pro osoby, které cítí, že jejich hraní hazardních her je nebo by mohlo být problémem.

Tento registr je účinným způsobem, jak pomoci jednotlivcům předcházet dalšímu hazardnímu hraní a podporovat jejich úsilí v léčbě závislosti. Jakmile jsou zaregistrováni, nemohou legálně vstoupit do kasin nebo hrát online hry na licencovaných českých stránkách, což jim pomáhá odolávat pokušení a podporuje jejich cestu k zotavení.

RVO tedy představuje proaktivní přístup k řešení problémů spojených se závislostí na hazardu a je důležitou součástí širší sítě podpory a zdrojů dostupných pro osoby bojující s touto závislostí v České republice. Vedle toho zamezuje hraní osobám v exekuci, neplatiče výživného a další.

Sdílet článek:

další návody z kategorie automaty

newsletter

Nenech si uniknout žádnou novinku z našeho kmene!
Přihlas se k odběru a získávej pravidelné informace o bonusech, soutěžích a exkluzivních výhodách dostupných pouze našim členům!